Универзитетски центар за развој каријере

Ако имаш недоумице у вези са...

Радно искуство

Радно искуство можеш стећи и у току студирања, на волонтерским и сезонским пословима, директним запослењем и приправничким стажом.

Зашто је битно радно искуство?

Послодавци траже нешто више од саме дипломе. Радно искуство је први подстицај. Сва твоја радна искуства ће се вредновати уколико научиш нешто кроз њих. Помоћи ће ти да разумеш пословни свет и откриће ти све твоје вештине и способности. Корисно би било да размотриш које радно искуство желиш и шта заправо хоћеш од свог пословног живота/каријере.

Радно искуство повезује теорију и праксу. Ова спона је неопходна за високо образовање, нарочито за техничке и пословне студије, али и за друге стручне области, нпр. медицина, услужна делатност и др. Радним искуством надограђујеш своју стручност и образовање стечено на факултету, а, такође, стичеш нова практична и теоријска знања у областима са којима се тек у конкретном раду сусрећеш.

Лепо ми је у студентском животу – зашто да сада размишљам о каријери?

Ући ћеш у конкурентно тржиште рада, које се стално повећава. Да ли си икада погледала / погледао у амфитеатар и око себе, и упитала / упитао се где ће сви ови људи, који су по академском образовању слични теби, пронаћи посао?!

Завршна година студија биће преокупирана – приоритет ће ти можда бити испити или пројектни задаци, тако да немаш баш довољно времена да спремиш своју маркетиншку стратегију.

Можда ће те твој завршни рад одмах одвести на одређену позицију, па је зато сада време да се спремиш.

Зар ме неће рад одвратити од студирања?

Стицање добре дипломе јесте витално али мораш бити у могућности да покажеш послодавцу да поседујеш и разне друге вештине и способности, које ће ојачати твоју перспективу запослења. Радним искуством постајеш конкурентна/конкурентан јер показујеш послодавцу да знаш како је то када си запослен а и да имаш основне вештине неопходне за посао.

Коју врсту радног искуства могу да стекнем?

Појам „радно искуство“ покрива широк дијапазон могућности који ће те увести у пословни свет. Оно се може стицати преко стажирања, затим практичним радом у одређеним стручним областима, радом на одређено време преко замене одсутног радника, учешћа у сезонским пословима, хонорарним ангажовањем на краткорочним или дугорочним пројектима одређених компанија или институција, као и ангажовањем на основу „отворених врата“ неке организације у медицинској или другој професионалној делатности.

Преглед потребних вештина и особина

Градите своју каријеру још за време студија и покажите послодавцима да сте им потребни.

Природни људски ресурси

Већина послодаваца гаји предрасуде да студентима и дипломцима недостају основне вештине, као што је комуникација и/или способност за самосталан рад. Праксом, приправничким радом или пак слободним активностима можете ојачити ове кључне особине и надоместити практично знање уз стечено теоријско на основним студијама.

Послодавци углавном уочавају дефицит у следећим вештинама:

 • Комуникација.
 • Способност самосталног рада.
 • Мотивација.
 • Организовање сопственог, едукативног и пословног напретка.
 • Самопоуздање.
 • Способност решавања проблема.
 • Организација.
 • Аналитичко расуђивање.
 • Просвећеност (осећај за културу).
 • Тимски рад.

Увежбане вештине

Вештина доброг писања је поље где је већини потребно усавршавање. Већина професионалних радњи и знања стиче се перманентним усавршавањем свог пословног знања и праксе најчешће преко волонтерских и хонорарних послова.
Послодавци углавном увиђају недостаке у следећим способностима:

 • Вештини доброг писања (извештаја, захтева, писама и остале кореспонденције).
 • Вештини руковођења.
 • Управљању пројектима.
 • Течном знању страних језика.
 • Администрацији.
 • Основном знању коришћења рачунара.
 • Рачунању (управљање с бројевима).

Вештине које стичеш искуством

Кључне вештине које послодавци траже код дипломаца – и како их можеш стећи радним искуством.
Ове вештине се могу разврстати у следеће категорије:

Самопоуздање

Покажи да можеш да радиш самостално. Да ли си свесна/свестан својих могућности и да ли знаш које су твоје предности у односу на друге? Знаш ли да се организујеш и да одредиш приоритете како би се посао ваљано обавио? Имаш ли навику да се осврнеш на претходна искуства како би учила/учио на њима?

Личне вештине

Буди у могућности да демонстрираш своје личне особине. Можеш ли да се изражаваш ефективно (усмено и писмено)? Можеш ли да учествујеш у тимским активностима и преузимаш ли некада улогу вође?

Опште особине

Ово су вештине које се могу користити у било којој ситуацији и у свим секторима. Да ли си особа која уме да решава проблем? Проналазиш ли алтернативна решења и предвиђаш ли резултате? Можеш ли да покажеш да си флексибилна/флексибилан? И не заборави на неопходност знања у руковању техничком опремом (рачунар и сл.)!

Професионалне/специјалистичке вештине

Ово су вештине које стичеш у току студирања. Ту спада одређено знање из конкретне области тј. техничке вештине. Имаш ли знање у вези са самом структуром организације? Шта знаш о комерцијалном опстанку на тржишту ? Твој потенцијални послодавац ће хтети да му за кратко време (током интервјуа, пробног рада и сл.) докажеш да си управо ти, а не неко други, та/тај која/који поседује неопходна знања и вештине а твоје радно искуство ће најбоље доказати да их поседујеш.