Универзитетски центар за развој каријере

Дан отворених врата

Центар за развој каријере Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, уз подршку Студентског парламента, организoвao je Дан отворених врата за новоуписане студенте Универзитета. Овом активноћу  започето је упознавање новоуписаних студената са програмом Универзитета, као и свим могућностима које им се нуде у оквиру Студентског центра у Косовској Митровици.

Након поздравног говора ректора Универзитета у Приштини проф. др Срећка Милачића и директора Студентског центра Приштина – Косовска Митровица г-дина Јове Поповића, представљени су програми студентских центара намењени свим студентима који желе да прошире своја знања и  стекну вештине које им могу користити у будућем професионалном раду.

 

фото: Милош Терентић