Универзитетски центар за развој каријере

Како да кажем?

Примери креативног и учинковитог изражавања у твојој биографији

Послодавци траже оштроумне, самомотивисане и инспиративе људе. Није довољно рећи „ја сам мотивисан“ јер су и остали кандидати такође мотивисани. Клишеи овог типа нису довољни и замењени су примерима из праксе и личног искуства.
Погледај своју биографију и замени типичне фразе објашњењем својих достигнућа!

Усмереност ка резултатима:

Замени са личним примером: „Волим да решавам проблеме примене архитектонских идејних решења.“

Тимски радник/играч:

Замени са личним примером: „У „Косметпревозу“ сарађивала/сарађивао сам са службом набавке, како бисмо смањили цену карата за студенте и пензионере.“

Преданост раду и дисциплинованост:

Замени са личним примером: „Мојим пресеком билансних извештаја, избегли смо непотребне трошкове.“

Изврсне комуникацијске способности:

Замени са личним примером: „Водила/водио сам маркетиншку кампању нових производа у августу 2009. године, што је резултирало повећањем продаје и високим приходима.“

Поседујем организаторске способности:

Замени са личним примером: „Реконструисањем целе процедуре, смањила/смањио сам примедбе странака у року од месец дана.“

Толерантна/толерантан:

Замени са личним примером: „Писала сам/писао сам за студентске новине о вредности културних разлика и самог културног наслеђа.“

Одговорна/одговоран:

Замени са личним примером: „Волонтирала сам /волонтирао сам у дечјем фудбалском кампу у Врњачкој бањи.“

Флексибилна/Флексибилан:

Замени са личним примером: „Мењала сам / мењао сам колегу у трговини изван нашег матичног места док је био на боловању.“

Мотивисан:

Замени са личним примером: „Члан сам „Мреже креативних људи“ јер желим да поделим своје знање а и да себе унапређујем кроз знање других.“

Иновативна/иновативан:

Замени са личним примером: „Урадила сам /урадио сам интерну базу података како бих лакше пратила/пратио кориснике услуга.“