Универзитетски центар за развој каријере

Мисија и циљ

Мисија Универзитетског центра за развој каријере јесте јачање стеченог знања студенaта, дипломаца и постдипломаца у циљу стицања и усавршавања вештина и способности које се данас траже на тржишту рада, а које су кључне за даљу каријеру.

Циљеви Универзитетског центра за развој каријере

У циљу осигурања лаке транзиције од академског живота до пословног окружења, Центар пружа информације, даје савете и упутства у вези са личним и професионалним развојем за све чланове универзитетске заједнице.

Да би остварење ових циљева било ефективно, неопходно је успоставити јако партнерство са особљем универзитета као и са спољним актерима, тј. послодавцима, представницима заједнице и волонтерским организацијама.

Центар ће непрекидно планирати и усавршавати своје услуге. Путем истраживања и повратних информација од стране корисника услуга, настојаћемо да одговоримо свим захтевима и потребама.