Универзитетски центар за развој каријере

Мотивационо писмо

Шта треба да садржи мотивационо писмо (молба за посао)?

  • Разлог слања писма послодавцу – да ли је то одговор на објављени конкурс за посао или је неки други захтев (лично представљање јер сматраш да ћеш захваљујући посебном таленту, знању страног језика, учешћу у научноистраживачком раду и другим позитивним квалификацијама које поседујеш користити компанији којој се обраћаш). Важно је, при том, да се у писму изразиш јасно, једноставно и директно!
  • Тачну адресу примаоца – сазнај име особе која је задужена за кадровске послове и адресирај писмо на њено/његово име. Једноставно позови компанију и питај за име те особе. Упиши тачно име и титулу!
  • Експлицитност садржаја – „искрој“ писмо тако да одговара захтевима описа посла. Истакни своје квалитете и назначи релевантне делове из твоје биографије.
  • Учтивост – буди љубазна/љубазан и пријатна/пријатан у писму. Мотивационо писмо ће оставити први утисак о теби и издвојити те од десетине других кандидата.
  • Језичко-стилску исправност – текст мора бити коректно написан, што значи да у њему не сме бити штампарских, граматичких, правописних или стилских мањкавости.
  • Концизност и информативност – текст не сме бити предугачак и са разводњеним садржајем, већ се треба потрудити да се у разумном броју редова (не дуже од једне (1) стране) истакну најважније појединости.

Важна напомена: Сачувај једну копију за себе, јер ће те можда после одређеног времена опет позвати на разговор.