Универзитетски центар за развој каријере

Порука послодавцима

Као одговор потребама привредног сектора, посветили смо се пружању помоћи студентима и свршеним академцима да се запосле, али и да помогнемо Вама у проналажењу и одабиру кандидата. међу дипломираним студентима и студентима завршних година студија.

ШТА МОЖЕТЕ ДА ОЧЕКУЈЕТЕ

 • Потребне информације о услугама које пружамо.
 • Опште савете и информације у вези са очекивањима студената и трендовима на тржишту рада.
 • Саветовања о најефективнијим методама за промовисање Ваших програма за студенте и дипломце.
 • Помоћ у проналажењу, одабиру и препоруци кандидата који поседују одговарајућа академска, лична и знања везана за конкретан посао који се обавља у Вашој компанији.
 • Упознавање са члановима факултета, стручњацима у одговарајућим истраживачким и/или професионaлним областима.
 • Промоцију Ваше компаније.

ШТА НУДИМО

 • Објављивање Ваших конкурса на нашој веб-страници.
 • Оглашавање Ваших обука, понуда и сл. за студенте
 • Могућност учествовања на сајму послова, организованих од стране Центра и/или неког факултета.
 • Контактирајте нас: razvojkarijere@pr.ac.rs

ШТА ТРАЖИМО ОД ВАС

Потребна нам је Вашa подршка како бисмо Вам пружили најбољу могућу услугу. Можете нам помоћи на следећи начин:

 • Упућивањем на контакте у Вашој кадровској служби.
 • Давањем одговарајућег обавештења како бисмо Вам помогли да попуните упражњено радно место.
 • Опхођењем према нашим студентима једнако, без обзира на полну, старосну, верску и националну припадност као и једнако прихватање особа са инвалидитетом.
 • Давањем корисне, повратне информације и оцењивањем квалитета наших услуга, како бисмо унапредили наш рад и улогу.

Ограничења услуга:

Задржавамо право да не сарађујемо са агенцијама и посредницима који не пошаљу адекватне податке у вези са својим привредним субјектом, као и да уложимо примедбе на одабир кандидата уколико сматрамо да избор није био коректан и усаглашен са стандардима закона и правилника о запошљавању. Такође нисмо у могућности да директно будемо укључени у селекцији кандидата.