Универзитетски центар за развој каријере

Састављање биографије

Лични подаци

Име и презиме, датум и место рођења, адреса становања, контакт телефон и/или електронска адреса (и-мејл) на који си доступнa/доступaн. (У земљама ЕУ у апликацији се не захтева датум рођења или брачно стање јер би се то сматрало дискриминацијом.)

Кључне способности

Уколико желиш да истакнеш своје квалификације и вештине како би повећала/повећао шансе да будеш одабрана/одабран за одређени посао/сектор, искористи овај део вештине успешног запослења.

Образовне квалификације

Обично се наводе образовне институције и стручне инстанце почев од највише до најниже.

  • Напиши пун назив факултета, института или школе, као и стечено звање.
  • Наведи пун назив тезе или курса.

Радно искуство

Почни од последњег ангажовања, а потом наведи и сва остала занимања која су у непосредној или посредној вези са струком за коју аплицираш ( волонтерска, приправничка и сл). Погледај део: Савети – Шта послодавци траже?

Интересовања и додатне информације

Наведи све позиције које си имала/имао у разним удружењима и асоцијацијама током студирања и уопште у свом друштвеном животу. Сажето и информативно наведи које си вештине стекла/стекао у досадашњем раду, нпр. пословна комуникација, писање извештаја, одређивање приоритетних задатака и сл. Нагласи своје успехе на универзитету, послу,клубовима и др.

Препоруке

Нека то буду особе које добро познају квалитет твог рада и вредност твоје личности. Претходно их питај за одобрење и упиши њихово пуно име, титулу и контакт (е. адресу и телефон).