Универзитетски центар за развој каријере

Упознајте нас

Универзитетски центар за развој каријере, субдониран од стране ОЕБС-а, почео је са радом средином 2010. године. Смештен је у згради Универзитетске библиотеке у северном делу Косовске Митровице, која се налази у доњем делу града, преко пута централног, тзв. плавог моста. Универзитетски центар за развој каријере пружа подршку студентима на завршној години студија, дипломцима и постдипломцима, у проналажењу начинa за професионално усавршавање, покривајући пропусте у комуникацијским и осталим захтеваним вештинама и способностима потребним за будуће радно ангажовање. Користећи иновативно, применљиво, поуздано и одговарајуће знање, подржано високом технологијом и интерактивним методама, Центар пружа услуге саветовања и обучавања, као и могућност повезивања са потенцијалним послодавцима у циљу стицања искуствa кроз волонтерске и приправничке програме. Сви студенти, дипломци који су завршили основне студије у протекле две године и постдипломци, могу користити услуге Центра сваког радног дана од 9:00 до 16:00 часова. Све услуге Центра су бесплатне.

Посетите нас: Универзитетски центар за развој каријере Ул. Ослобођења 1 Косовска Митровица www.razvojkarijere.pr.ac.rs е-mail адреса: razvojkarijere@pr.ac.rs