Универзитет

Универзитет у Приштини је основан 18. новембра 1969. године Законом о оснивању Универзитета у Приштини. У његов састав ушли су сви факултети у Приштини који су пре оснивања били део Универзитета у Београду, као и седам виших школа. Универзитет је један од ретких који је организовао двојезичну наставу: на српском и албанском језику.
Након прогона српског становништва и свих институција из Приштине 1999. године, Универзитет је, у једном кратком периоду, био измештен у Крушевац, док су факултети у његовом саставу своје делатности обављали по разним градовима Србије: Врању, Косовској Митровици, Блацу, Варварину. Крајем 2001. године, Универзитет је враћен на територију Косова и Метохије, у Косовску Митровицу, чије је привремено седиште остало до данас.
У Косовској Митровици, Универзитет је кренуо да се консолидује и да ради на својој инфраструктури, али и на модернизацији својих студијских програма. Уз помоћ државе, Универзитет је успео да изгради многе инфраструктурне капацитете: студентске домове, лабораторије, библиотеке и набави скоро сву потребну опрему за обављање наставних делатности. Поред тога, радило се и на редефинисању студијских програма и акредитацији високошколске установе.
Универзитет је акредитован од стране Министарства просвете 2009. године, и такође је члан Конференције универзитета Србије. Данас на Универзитету студира 9314 студената, а ради 690 наставника и сарадника, као и 357 административно-стручних сарадника. У циљу унапређења квалитета наставног процеса, Универзитет оснива Центар за развој каријере и саветовање студената, Алумни клуб, Центар за мултидисциплинарне студије и научноистраживачку делатност, Етички одбор.
Упркос нестабилној политичкој ситуацији, Универзитет је своје активности проширио и на међународном плану, па је, с тога, 2008. године постао пуноправни члан Европске универзитетске асоцијације, а већ 2010. године потписао је Велику повељу Универзитета (Magna Carta Universitatum) и на тај начин, се придружио великој светској породици Универзитета.
Осим своје образовне улоге, Универзитет је у периоду свог измештања имао улогу институције која је самим својим постојањем утицала на опстанак српског народа на Косову и Метохији и постао је стожер окупљања младих, како са КиМ, тако и из осталих делова Србије и Црне Горе. Због свог свеукупног доприноса, наш Универзитет је добитник овогодишње Светосавске награде, што представља потврду за квалитетан рад и залагање запослених и студената.

YouTube
LinkedIn
Share
Instagram